ROZLICZANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Jeżeli prowadzili Państwo działalność gospodarczą w formie małej działalności (Kliengewerbe), która w związku z § 19 UStG (Ustawy o Podatku VAT) nie podlega podatkowi VAT mają Państwo obowiązek po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć podatek dochodowy a także o czym należy pamiętać podatek VAT. Co ważne dotyczy to nie tylko osób, których dochód przekroczył kwotę wolną od podatku, ale nawet tych podatników, którzy nie osiągnęli żadnego dochodu lub wręcz ponieśli stratę. W zeznaniu należy wykazać nie tylko dochody osiągnięte w ramach Gewerbe w Niemczech, ale także wszelkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym Einkommensteuer, jak i nieopodatkowane świadczenia (np. świadczenie chorobowe – Krankengeld). Rozliczenie powinno nastąpić do 31 lipca kolejnego roku. W przypadku braku rozliczenia można spodziewać się otrzymania wezwania do złożenia deklaracji a w skrajnych wypadkach nałożenia kary i wystawienia przez urząd decyzji szacunkowej. Prawo podatkowe pozwala by maksymalnie rozliczyć się do 4 lat wstecz. W przypadku Gewerbe w żadnym wypadku nie powinno się tyle czekać. Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji:

Kompletne zeznanie podatkowe powinno zawierać:

 • informację o dochodach osiągniętych w Niemczech z tytułu prowadzonej działalności
 • wszystkie wystawione faktury przychodowe
 • ewentualnie wyciągi z konta potwierdzające wpływy płatności za wykonane usługi • jeżeli były inne dochody w Niemczech również należy je podać. Mogą to być:
 • w przypadku pracy zarobkowej – wszystkie karty podatkowe (Lohnsterbescheinigung)
 • w przypadku pobierania emerytury lub renty – wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent / emerytur (Rentenanpasung)
 • w przypadku pobierania świadczeń macierzyńskich / wychowawczych – wszystkie decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń
 • w przypadku otrzymywania świadczeń z tytułu niezdolności bądź utraty pracy – wszystkie dokumenty potwierdzające czas trwania i wysokość świadczeń (Insolwenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, ewkiwalent / odszkodowanie za niewykorzystany urlop z Soka-Bau)
 • możemy poprosić także o przedstawienie innych dokumentów związanych z osiągniętymi przez Państwa dochodami w Niemczech • jeżeli były dochody z innych krajów niż Niemcy
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce, lub w innym kraju w którym osiągnęli Państwo dochody – druk UE/EOG • dokumenty potwierdzające poniesione koszty
 • otrzymane faktury kosztowe
 • otrzymane paragony kosztowe
 • dokumenty potwierdzające płatność ubezpieczeń zdrowotnych ew. rentowych i innych
 • wyciągi z konta potwierdzające zakupy dóbr związanych z prowadzeniem działalności • dokumenty dodatkowe:
 • Gewerbeanmeldung – potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej
 • Gewerbeabmeldung – potwierdzenie wyrejestrowania działalności gospodarczej – jeżeli została ona zamknięta
 • Steuerbescheid – kserokopię decyzji podatkowej z roku poprzedniego – jeżeli był on rozliczany
 • Anmeldung – dokument potwierdzający zameldowanie w Niemczech • w przypadku firmy podlegającej pod VAT:
 • Umsatzsteuervoranmendung – miesięczne / kwartalne zgłoszenia VAT, jeżeli są. Prowadzenie i rozliczenie działalności gospodarczej to bardzo szeroki temat. W związku z tym, jeżeli potrzebują Państwo informacji na powyższy temat prosimy o kontakt.
Odzyskaj podatek eu
Group-73.png

Odzyskaj podatek eu to miejsce, w którym rozliczysz swój podatek dochodowy z Niemiec w kilku prostych krokach. Skontaktuj się z nami a Nasi specjaliści zajmą się Tobą kompleksowo. 

Odzyskaj podatek eu sp. z o.o
Usługi
Usługi