​POLITYKA PRYWATNOŚCIodzyskajpodatek eu sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa do prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.odzyskajpodatek.eu Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach stronie www.odzyskajpodatek.eu oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

W przedstawionej poniżej polityce prywatności wskazujemy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę www.odzyskajpodatek.eu oraz o przysługujących Ci prawach.

Korzystając z tego serwisu www.odzyskajpodatek.eu akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.odzyskajpodatek.eu Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Odzyskaj podatek eu sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach NIP 5981646648 REGON 385623518, adres do korespondencji: ul. Plac Przyjaźni 18/11, 69-100 Słubice Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: ul. Plac Przyjaźni 18/11, 69-100 Słubice,

przez e-mail: kontakt@odzyskajpodatek.eu

Dane osobowe użytkowników zbierane, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Przetwarzanie i wykorzystanie gromadzonych danych Korzystanie ze strony internetowej www.odzyskajpodatek.eu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi „Newsletter” (w zakresie adresu e-mail ) Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony, w szczególności w ramach wykonywania usługi „Newsletter” oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę, a także na potrzeby procesu rekrutacyjnego w przypadku podania swoich danych w formularzu rekrutacyjnym. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Gromadzone dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym) jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www.odzyskajpodatek.eu dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do żądania kopii przechowywanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter”, będące równoznacznym z cofnięciem zgody, wymaga połączenia się ze stroną www.odzyskajpodatek.eu przy pomocy adresu internetowego- odnośnika znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, a także w każdym innym celu związanym z przetwarzaniem jej danych osobowych przesyłając wiadomość na adres: kontakt@odzyskajpodatek.eu Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe. Proszę o potwierdzenie, że w ramach Newslettera jedyną daną wymaganą jest adres e-mail.

Pliki Cookies Podczas korzystania przez użytkownika ze strony www.odzyskajpodatek.eu pewne informacje mogą zostać zebrane sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Uzyskane w powyższy sposób dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Postanowienia końcowe Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Odzyskaj podatek eu sp. z o.o
Usługi
Usługi